Kristianstad FC - Åtvidabergs FF

EVENT INFORMATION

Omgång 27

Fotboll Div 1 Södra

fotboll
kristianstad
familjeaktiviteter

Restrictions

Restriktioner
ORDNINGSREGLER
================
• Att bryta mot nedan angivna regler kan medföra muntlig varning, avvisning eller avlägsnande från arenan,
polisanmälan eller beslut om besöksförbud i upp till två år.
• Kristianstad FC förbehåller sig rätten att neka åskådare entré till arenan.
• Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation.
• Till arenan är det förbjudet att medföra och använda: vapen (eller andra farliga föremål), pyrotekniska effekter, alkohol och andra droger, glasflaskor, paraplyer och flaggpinnar andra än av sk WP plast (dessa får ej vara plomberade eller fyllda).
• Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som ut-trycker missaktning för folkgrupp, eller annan sådan grupp med anspelning på hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
• Den som anträffas inom arenan och är berusad eller som bär klädedräkt eller föremål som anges i punkten ovan avvisas från arenan.
• Den som helt, eller delvis, täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordnings-störning, äger inte tillträde till arenan.
• Våld, hot eller trakasserier mot funktionär beivras.
• Obehöriga äger ej tillträde till spelplanen.
• Endast personer med tillstånd får inom arenan anordna försäljning av produkter eller tjänster.
• På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra på staket, avgränsningar, eller andra byggnationer inom arenan.
• Kastande av föremål mot planen eller inom arenan som kan störa arrangemanget är förbjudet.
• Samtliga åskådare måste följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer, publikvärdar och vakter.
• Om överträdelse sker av person under 18 år ska målsman alltid informeras.

Waiver

Ansvarsfriskrivning
Biljett återköps ej.
Vi reserverar oss för opåverkbara och oförutsedda händelser utanför vår kontroll.